Når kvalitet og pris bestemmer!

Oppdrettsblokk for avlusning

Oppdrettsblokk for avlusning

I uke 27 leverte vi en av mange oppdrettsblokker som er en stor suksess ved oppdrettsanlegg. Blokken brukes for håndtering av lusepresenninger og annet utstyr ved anleggene. Oppdrettsnæringen gir klare signaler om at dette er blokken de ønsker å bruke ved avlusning av lakemerder.

Notbøteri velger også å bruke denne blokken for håndtering av nøter.