Når kvalitet og pris bestemmer!

Videreutviklet kombivinsjer

Videreutviklet kombivinsjer

Våre nye typer kombivinsjer er nå ferdige videreutviklet med en rekke tekniske forbedringer.

Konstruksjonsmessige og hydrauliske løsninger har vært i fokus i denne utviklingsfasen.

Nøyaktig styring av bremser og utkjøring er nå av markedets beste