Når kvalitet og pris bestemmer!

Hundre prosent åpenhet

  • Bred tillit og troverdighet er helt avgjørende for at vi skal kunne nå våre forretningsmessige mål.
  • Dette skal vi oppnå ved å skape og vedlikeholde en kultur som bygger på høy etisk standard slik at ingen skal kunne stille vår habilitet i tvil.
  • Både ledere og medarbeidere har et særskilt ansvar for å påse at etablerte lover og regler etterleves. Alle har et ansvar for å stille høye etiske krav i sitt arbeid både internt i bedriften og hos kunder for derigjennom å skape og vedlikeholde best mulig tillit til vår bedrift.