Når kvalitet og pris bestemmer!

HMS-Politikk

Vi vil han en arbeidsplass som er godt tilrettelagt slik at vi kan yte god service til våre kunder og samtidig ha et trivelig, sikkery og godt arbeidsmiljø. Hovedmålet er null skader på personell samt det indre og det yre miljø. Ledelsen og alle ansatte skal jobbe aktivt for å oppnå disse målene.

Kvalitet

Vi skal utvikle, konstruere, tilvirke og levere produkter og tjenester med riktig kvalitet, dvs. i henhold til kontraktens forpliktelser og kundens forventninger. Tilbakemeldinger fra markedet og internt i bedriften skal aktivt brukes til å forbedre markedsarbeid, produkter og arbeidsmetoder. Alle ansatte, hver på sitt nivå og utgangspunkt, er ansvarlig for at riktig kvalitet oppnås og skal aktivt arbeide for å forbedre våre rutiner.