Når kvalitet og pris bestemmer!

Kvalitetspolitikk

  • Vi skal utvikle, konstruere, tilvirke og levere produkter og tjenester med riktig kvalitet, dvs. i henhold til kontraktens forpliktelserog kundens forventninger
  • Tilbakemeldinger fra markedet og internt i bedriften skal aktivt brukes til å forbedre markedsarbeid, produkter og arbeidsmetoder
  • Alle ansattem hver på sitt nivå og utgangspunkt, er ansvarlig for at riktig kvalitet oppnås og skal aktiv arbeide for å forbedre rutinene våre
  • Vu benytter ISO 9001-2000 som verktøy for utforming av prosedyrer og arbeidsrutiner