Vakttelefon

76 06 63 30

Kvalitetspolitikk

  • Vi skal utvikle, konstruere, tilvirke og levere produkter og tjenester med riktig kvalitet, dvs. i henhold til kontraktens forpliktelser og kundens forventninger
  • Tilbakemeldinger fra markedet og internt i bedriften skal aktivt brukes til å forbedre markedsarbeid, produkter og arbeidsmetoder
  • Alle ansatte, hver på sitt nivå og utgangspunkt, er ansvarlig for at riktig kvalitet oppnås og skal aktivt arbeide for å forbedre rutinene våre
  • Vi benytter ISO 9001-2000 som verktøy for utforming av prosedyrer og arbeidsrutiner

Om oss

Kontaktskjema:

Fyll ut, så tar vi kontakt med deg!

VELG TJENESTE(R):

Bestillingstelefon

76 06 63 30

Kontaktskjema:

Fyll ut, så tar vi kontakt med deg! 
Eller du kan ringe oss direkte på: 76 06 63 30

VELG TJENESTE(R):