Når kvalitet og pris bestemmer!

Leggeruller

RUNDARMS-BLOKK 500

Rundarms-blokken sikrer en lett og effektiv håndtering og plassering av not i binge.

LEGGERULL 750

Leggerullen sikrer en lett og effektiv håndtering og plassering av not i binge.

LEGGERULL 1400

Leggerullen sikrer en lett og effektiv håndtering og plassering av not i binge.